домейн

Какво е Add-On домейн

Въпрос: Какво представляват Add-On домейните и какво означава изразът "няколко хоствани сайта"?

Отговор: Add-On домейните ("добавени домейни" на Български еизк) дават възможност в един хостинг акаунт да се разположат повече от един сайт. Добавените домейни са различни от водещият домейн, с който е създаден хостинг акаунта и сайтовете съответстващи на тези домейни могат да бъдат автономни, напълно различни един от друг. Поместването на повече от един сайт в един единствен хостинг акаунт улеснява администрирането и спестява средства за покупката на втори хостинг.

Сгрешен домейн

Въпрос: Закупих домейн, но съм допуснал грешка в начина на изписване. Възможно ли е да анулирам покупката и да регистрирам друг домейн?

Отговор: Не, не е възможно да бъде изтрит домейн. Поради промяна в правилата за регистрация на домейни от ICANN, възможността да се изтрие домейн в рамките на 5 дни след регистрацията отпада от 01.04.2009.

Whois информация

Въпрос: Информацията, която предоставям при покупка ще бъде ли достъпна чрез WHOIS?

Отговор: Да, ние сме задължени да предоставим информация за собствеността на домейна на глобалният регистратор и тя е видима за всички в публичната база WhoIs. Според правилата на международната организация ICANN, попълването на невалидни данни е предпоставка за отнемане на собствеността над даден домейн. Ако имате опасения от компрометиране на личните данни, глобалните регистратори като Enom Inc, предлагат услугата Privacy Protect, която не позволява показване на данните в публичната WhoIs база. Вашите данни са достъпни за ползване само от организациите опериращи с интернет имена и адреси и е само за административно ползване.

DNS настройки

Въпрос: Мога ли да използвам други Name (DNS) сървъри, различни от тези на Enom?
Отговор: Да, може да ползвате различни name сървъри. Единственото условие е те да са регистрирани чрез някой от глобалните регистратори. Ако ползвате хостинг от Хост България, ние ви предоставяме собвтени DNS сървъри, различни от тези на Enom Inc. Различните доставчици на хостинг услуги, също предлагат собствени name servers.

Въпрос: След въвеждане на собствени Name (DNS) сървъри системата издава съобщение за грешка, защо?
Отговор: Най-вероятната причина за това е името на Name (DNS) сървъра (ns1.moidomein.com) да не е регистрирано чрез глобален регистратор.

Въпрос: Мога ли да регистрирам собствен Name Server (DNS) за своя домейн?
Отговор: Да, можете. Хост България предлага услугата регистрация на name server. Необходимо е да ни предоставите реален, статичен IP адрес.

Въпрос: Мога ли да хоствам сайтовете си на личния си компютър?
Отговор: Да, можете да хоствате сайтовете си на всеки компютър, на който работи необходимият софтуер. Насочването става по средством "A record" (запис тип А), за който ви е необходим реален, статичн IP адрес (т.е. да не бъде 10.0.х.х, 192.168.х.х или 127.0.0.1):

Въпрос: Какво означава "URL REDIRECT"?
Отговор: С "URL REDIRECT", посетителя бива пренасочен към истинското място където се намира страницата, като адресът на истинката страница (която може да е на някой безплатен сървър като хит.бг) се вижда в браузъра вместо Вашия домейн.

Въпрос: Какво означава "URL FRAME"?
Отговор: С "URL FRAME", истинската страница се зарежда във фрейм и по този начин името на Вашия домейн пордължава да се вижда в браузъра.

Въпрос: След регистрация на домейн и промяна на DNS настройките, колко време трябва да измине докато той се появи в Интернет?
Отговор: Обновяването на DNS информацията има технологично време от 2 до 48 часа, като това зависи от TLD (окончанието) на домейна, доставчиците на интернет услуги както и настройките на съответните DNS сървъри, които сте задали.

Мейл пренасочване

Това е безплатна услуга, която ви позволява да препращате входящата поща към вече съществуващ e-mail адрес. Например, ако си регистрирате domain.com, можете да си направите препращане към ваш мейл акаунт в abv.bg или gmail.com. Недостатъкът в случая е, че няма да можете да изпращате от този email а само ще получавате.

Мейл пренасочването ще работи само ако ползвате DNS сървърите по подразбиране.

За да ползвате истинска POP3/SMTP/IMAP поща е необходимо да си закупите хостинг акаунт.

Добавен домейн

Повечето доставчици на хостинг услуги предлагат възможност за хостване на няколко сайта в един хостинг акаунт. Това е възможно посредством опцията "Add-on domain" или "Добавен домейн" на хостинг акаунта. Ако Вашият хостинг акаунт има такава възможност в него вие можете да хоствате няколко автономни, независещи един от друг уеб сайта. Добавянето на домейн, както и съпътстващите го процедури се прави от контролният панел на хостинг акаунта, раздел "Домейни" -> подраздел "Добавени домейни" (Фиг.1)

addon_1.png

За да добавите домейн е необходимо да попълните информацията в секция "Създай Добавен домейн" (Фиг.2)

addon_2.png

1. В полето "Нов домейн" се изписва домейна, който желаете да добавите.

2. Полето "Поддомейн/FTP потребителско име" се попълва автоматично, но можете да го променяте. При добавянето на нов домейн към хостинг акаунта, се създава и отделен FTP потребител за него, като имате възможност да използвате и главният FTP потребител, който е валиден за целият хостинг акаунт.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте достигнали лимита на FTP потребители за хостинг акаунта, добавянето на домейн ще бъде неуспешно, поради невъзможност да се създаде отделен FTP потребител за новият домейн.

3. В полето "Коренна директория" се дефинира директорията, в която ще бъдат поместени файловете за сайта съответстващ на "новият добавен домейн". Тази директория по подразбиране се създава в public_html на вашият хостинг акаунт. Името по подразбиране съответства на добавяният домейн, но може да го промените според вашето желание.
СЪВЕТ: Ако не желаете файловете на "добавеният домейн" да са в една и съща директория с файловете на основният сайт и желаете нещата да изглеждат малко по-подредени, в полето "Коренна директория" можете да изтриете "public_html/" и така директорията за "добавеният домейн" ще бъде създадена отделно.

4. В полето Парола, трябва да въведете желаната от вас парола или да използвате системата за генериране на парола, която ще създаде такава автоматично. Индикатора по полето показва силата на вашата парола, т.е. до каква степен тя е устойчива на налучкване от автоматизирани програми. Ако сте въвели паролата ръчно е необходимо да я повторите в полето Парола (отново), но ако сте я генерирали автоматично тя ще бъде въведена.

5. Натискате бутона "Добави домейн" (Фиг.3)

addon_3.png

След като системата извърши необходимите процедури по създаването на нов виртуален хост, нова дирекотрия и нов FTP потребител за добавеният домейн, издава съобщение за успешното му добавяне към вашият хостинг акаунт. (Фиг.4)

addon_4.png

При връщане в подраздел "Добавени домейни" вашият новодобавен домейн, ще бъде показан в информационната таблица в долната част на страницата заедно с всички останали "добавени домейни" (фиг.5).

addon_5.png

ВНИМАНИЕ: За да насочите новодобавеният домейн към хостинг акаунта, е необходимо да зададете същите DNS сървъри, които съответстват на основният домейн.

Управление на домейн

Какво е DNS

Domain Name System (DNS) е системата, която превежда домейн имената към IP адреси. Всеки сървър в интернет има уникален IP адрес от вида 123.85.56.221. За да не се налага да помним такива адреси, DNS служи като телефонен указател и превръща домейн имената в IP адреси. Тази задача се изпълнява от DNS сървъри.

Когато си купите домейн, за да може той да функционира, трябва да му зададете кои са dns сървърите, които го обслужват. Когато поискате от вашия браузър да зареди даден сайт, браузърът първо проверява кои са обслужващите dns сървъри за домейна, след това пита тези dns сървъри къде се хоства сайта и получава в отговор IP адреса на хостинг сървъра. Последната стъпка е да изпрати запитване към хостинг сървъра съдържащо домейна и конкретния файл. Хостинг сървъра намира в коя директория се намират файловете за въпросния домейн и изпраща на браузъра поръчания файл.

Днс сървърите използват следния формат за съхранение на информацията за домейните:

domain.com.      IN A     83.119.92.20
www          IN A     83.119.92.20
forum         IN A     83.119.92.20
domain.com.      IN MX 0    domain.com.

Първата колонка указва за кой хост е записа. Под хост се има предвид или домейн (domain.com) или поддомейн (poddomain.domain.com, ww.domain.com, ...). Тук е важно да се забележи дали има точка след хоста. Точката обозначава, че записът е пълен, а без точка означава че е изпуснат домейна и днс сървъра ще го добави автоматично: "domain.com." означава именно domain.com, а forum означава forum.domain.com.

Втората колонка показва какъв тип е записа. 'A' запис се изпозва за насочване към IP адрес. MX запис се използва за насочване към мейл сървър (мейл сървъра не може да е IP адрес и накрая завършва с точка винаги). Цифрата след MX показва какъв е приоритета на този МХ запис. Ако има 2 MX записа, при изпращане на мейл към въпросния домейн, всеки мейл сървър изпраща запитване към DNS кой е обслужващия мейл сървър за домейна и първо се опитва да достави съобщението на мейл сървъра с по-малка цифра за приоритет и ако не успее да се свърже с него, пробва със следващия.

Днс информацията обикновено се пази в кеш - примерно съхранява се на локалните сървъри на вашия интернет доставчик (а също и на собствения ви компютър) и се обновява само от време на време. По този начин се увеличава бързината, но при всяка промяна на dns настройките на домейна ви, се налага да мине известно време (до 24 часа) докато започнете да виждате сайта от новото място.

Какво е домейн

Домейн е името са сайта, което се записва в адресната лента на браузърите за да се отвори сайта. Домейна е първия от двата компонента, които са нужни за да се разположи сайт в интернет. Вторият компонент е хостинг. Ролята на домейна е да указва посредством DNS записи, на кой сървър е разположен уеб сайта.

Валиден домейн съдържа или латиница или кирилица; цифри; и тире '-' (като с него домейнът не може да започва или завършва). Домейнът не трябва да започва с 'xn--'. Домейнът трябва да е с дължина от 4 до 63 знака.

Възможна е регистрацията и на домейни на кирилица. Например, домейн.com или фирма.eu. Тези домейни се кодират по специален начин и примерно firma.eu ще стане xn--80apmps.eu. При изписване на фирма.eu в браузъра, той автоматично ще отвори сайта, но някои браузъри ще покажат в адресната лента кодирания домейн. При домейни на кирилица най-вероятно няма да можете да използвате e-mail адреси към тях.

Домейнът ви идентифицира в интернет и затова е важно да внимавате да не изтече, тъй като може да загубите собствеността си над него. Домейнът може да се поддържа и без да се закупува хостинг към него, а когато дойде времето да развиете сайт вече може да се поръча хостинг.

Какво е DNS
Настройка на домейн

Какво е уеб сайт

Уеб сайт (уебсайт) се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и др. Всяка страница има адрес (URL). Началната част на адреса е името на сайта (домейн), а осталаналата част от адреса показва коя е конкретната страница от този сайт. Страниците обикновено са текстови файлове, които са разположени на хостинг сървър.

За да се изгради един сайт, основните стъпки са:
1. Избира се домейн на сайта. Например www.hostbulgaria.com и се регистрира за 1 или повече години.
2. Авторът на сайта написва текстовете на страниците и ги запазва във файлове, които могат да се казват например domains.aspx и hosting.aspx 3. Закупува се хостинг - т.е. наема се място на сървър където да се качат файловете.
4. След качването, те ще се виждат така: www.hostbulgaria.com/domains.aspx и www.hostbulgaria.com/hosting.aspx.

Вместо стъпки 3 и 4, друг популярен метод да се качи информацията на сайта е ползването на готова система за управление на съдържанието. Има много такива безплатни системи, като най-популярните са включени директно в контролния панел на хостинг акаунтите, които Хост България предлага.

Разпространи съдържание